Algemene voorwaarden

  1. Target werkt onafhankelijk van de Koninklijke Luchtmacht, KLM Flight Academy, EPST, MPL Transavia en kan geen garantie geven op een positief selectieresultaat.
  2. De documentatie die je meekrijgt na de training bij Target mag niet elders gepubliceerd, doorgestuurd of aangeboden worden en is alleen voor eigen gebruik.
  3. De training die je bij Target volgt is geheel vrijblijvend en op eigen risico.
  4. Voor het deelnemen aan onze trainingen dien je minimaal 17 jaar oud te zijn, te voldoen aan de medische eisen en het juiste diploma op zak te hebben of in het eindexamenjaar daarvoor te zitten. De diploma en medische eisen kun je vinden op de websites van de Koninklijke Luchtmacht, KLM Flight Academy, EPST en MPL Transavia
  5. Betaling is mogelijk per bank, of gepast contant vóór aanvang van de training. Er kan bij ons niet gepind worden.
  6. Indien je per bank betaalt dient het volledige bedrag uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training op onze rekening te zijn bijgeschreven. ABN AMRO bank: NL49ABNA0101790023 t.n.v. Target.
  7. Aanmelden voor een training houdt in dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
  8. Bij een annulering binnen 1 week voor aanvang van een training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij binnen 2 dagen voor aanvang van een training annuleren of helemaal niet op komen dagen wordt de gehele prijs in rekening gebracht. Van bovenstaande annuleringsvoorwaarden kan in goed overleg met Target worden afgeweken indien er dringende redenen worden aangegeven of sprake van overmacht is (ter beoordeling van Target).